Jour 8, 3 septembre 2006: Weatherford - Amarillo (Texas) 221 miles
Jour 7: Tulsa - Weatherford <-    Retour carte    -> Jour 9: Amarillo - Tucumcari

541.jpg 547.jpg 548.jpg 549.jpg 550.jpg 551.jpg
553.jpg 554.jpg 555.jpg 557.jpg 559.jpg 561.jpg
563.jpg 564.jpg 565.jpg 566.jpg 567.jpg 569.jpg
570.jpg 571.jpg 572.jpg 575.jpg 576.jpg 577.jpg
578.jpg 579.jpg 580.jpg 581.jpg 582.jpg 586.jpg
589.jpg 592.jpg 595.jpg 596.jpg 599.jpg 600.jpg
603.jpg 604.jpg 606.jpg 607.jpg 608.jpg 609.jpg
611.jpg 614.jpg 615.jpg 616.jpg 617.jpg 618.jpg
621.jpg 622.jpg 623.jpg 624.jpg 627.jpg 628.jpg
629.jpg 630.jpg 631.jpg 632.jpg 635.jpg 636.jpg
637.jpg 639.jpg 641.jpg 644.jpg 645.jpg 646.jpg